Follow by Email

Wednesday, September 18, 2013

American Foreign Policy Course Syllabus

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
American Foreign Policy
Course Syllabus
Instructor: Levent Baştürk leventbasturk@yahoo.com

1  Introduction
A)  : The rise of Modern World System: The genesis of modernity’s 500 years
Gregory Helms, Straight Power Concepts in the Middle East: US Foreign Policy, Israel, and World History,  pp.  1-21.

B)The Rise of the U.S. as a World Power
Meldan Tanrısal, “Kolomb’dan Wovoka’ya Kızılderililer,” Doğu-Batı, Yıl: 8; Sayı: 32, 2005, pp. 11-33.

Gregory Helms, Straight Power Concepts in the Middle East: US Foreign Policy, Israel, and World History, pp. 22-47.

I. Hossein & M. M. Saleh, American Foreign Policy & the Muslim World         (E. A. Abdel Salam, Major Issues in American Foreign Policy: A Historiographical Analysis), pp. 195-215

C. Akça Ataç, “Bağımsızlık savaşçılığından  Dünya hükümdarlığına: Amerikan İmparatorluk Anlayışının tarihsel gelişimi,” Doğu-Batı, Yıl: 10; Sayı: 42, 2007, pp. 111-126.

2- Theoretical Approaches and American Exceptionalism
C. Cox & D. Stokes,Theories  US Foreign Policy, (B. Schmidt, Theories of  US foreign policy & D. Deudney – J. Meisser, American Exceptionalism), pp. 7-42.

3- The Domestic Context: Foreign Policy Politics and the
Process of Choice
Bruce W Jentleson, American foreign policy: The dynamics of choice in the 21st century,  pp. 27-71, 2nd Chapter.

4- Historical Context
A) The Rise of the USA as a World Power
C. Cox & D. Stokes, US Foreign Policy, (W. LaFeber, The US rise to world power, 1776-1945), pp. 45-62.

B) US During the Cold War
C. Cox & D. Stokes, US Foreign Policy, (Richard Saull, American Foreign Policy during the Cold War) pp. 63-87.

C) Post-Cold War Era
C. Cox & D. Stokes, US Foreign Policy (John Dumbrell, America in the 1990s: searching for the purpose), pp. 88-104.

Bruce W Jentleson, American foreign policy: The dynamics of choice in the 21st century,  pp. 342-404, 7th Chapter (Post–Cold War Geopolitics: Major Powers and Regions).

D) American Foreign Policy after 9/11
Zühtü Arslan, “11 Eylül’ün “Öteki” yüzü: Leviathan’ın dönüşü,” Doğu-Batı, Yıl: 5; Sayı: 20-II, 2002, pp. 81-88.

E. Fuat Keyman, “Globalleşme, Oryantalizm ve Öteki sorunu: 11 Eylül sonrası dünya ve Adalet,”  Doğu-Batı, Yıl: 5; Sayı: 20-II, 2002, pp. 11-32.
Samuel Huntington, “Medeniyetler Çatışması mı?”, Doğu-Batı, Yıl: 10; Sayı: 41, 2007, pp. 83-106.

Edward Said, “Cehaletin Çatışması,” Doğu-Batı, Yıl: 10; Sayı: 41, 2007, pp. 109-114.
Bayram Soy, “Birinci Dünya Savaşı’ından İkinci Irak Savaşı’na  Ortadoğu: Medeniyetler Çatışması mı, Çıkar Mücadelesi mi?” ,” Doğu-Batı, Yıl: 10; Sayı: 41, 2007, pp. 117-145.

C. Cox & D. Stokes, US Foreign Policy (C. Kennedy-Pipe, American Foreign Policy after 9/11), pp. 401-419).

5- American foreign policy in the Middle East
Burcu Bostanoğlu, “Amerika ve Osmanlı’nın Akdeniz’de başlayan seyir defteri,”  Doğu-Batı, Yıl: 10; Sayı: 42, 2007, pp. 213-225.

Nasuh Uslu, “ABD’nin temel tehdit kaynağını kurutma ve Hegemonya kurma adına Ortadoğu’ya yönelmesi,” Doğu-Batı, Yıl: 10; Sayı: 42, 2007, pp.127-153.
Bruce W Jentleson, American foreign policy: The dynamics of choice in the 21st century,  pp. 405-479, Chapter 8, (The Middle East: A special focus).

İ. Hossein & M. M. Saleh, American Foreign Policy & the Muslim World (Daud A. Abdullah, America’s Palestinian Policy: An Outsider’s Perspective), pp. 269-291.

Cenap Çakmak, “Arap Baharı Sürecinde ABD’nin Dış Politikası”, in Arap Baharı, Ortadoğu’da Demokrasi Arayışı ve Türkiye modeli,   pp.77-109.

6- Key Issues
A)  Globalization,  global economy and trade, and environment
Bruce W Jentleson, American foreign policy: The dynamics of choice in the 21st century,  pp. 528-551 & 568-579, Chapter 8, (The Middle East: A special focus).

B)   Global Economy
İ. Hossein & M. M. Saleh, American Foreign Policy & the Muslim World (H. H. Khondker, The New-Old  Empire: The political economy of US foreign policy), pp. 218-243.

C. Cox & D. Stokes, US Foreign Policy (Peter Gowan, Global economy), pp. 335-356.
C) Global Terrorism
C. Cox & D. Stokes, US Foreign Policy (Paul Rogers, Global Terrorism), pp. 357-373).

D) “Humanitarian” Intervention
Bruce W Jentleson, American foreign policy: The dynamics of choice in the 21st century,  pp. 480-527.

E) Energy
Ahmet Öztürk, “Enerji Sorunu ve Amerikan dış politikası”, içinde, C. Çakmak, C. Dinç, A. Öztürk, Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası; Teori ve Pratik,  pp. 433-460.

7- Conclusion
Füsun Türkmen, “ABD’nin dış politikası: Devamlılık ve değişimDoğu-Batı, Yıl: 8; Sayı: 32, 2005, pp. 157-180.

C. Cox & D. Stokes, US Foreign Policy (Anatol Lieven, The future of US foreign policy), pp. 433-450.

-Not politikası ve diğer hususlar:

Pop-quiz:  % 15
Ödev:        % 25
Arasınav: % 30
Final:       % 30

- Öğrenciyi  genel durumuna göre değerlendirmek eğilimindeyim.  Bir başka deyişle, yukarıda gördüğünüz tablo dışındaki faktörler de nihai notun belirlenmesinde etkili olacaktır. Derslere hazır gelme ve derste katılımda bulunma, bu açıdan öğrenci için önemlidir.

- Pop-quiz, zamanı önceden belirtilmeden yapılan ani sınavlara verilen isimdir. Dönem içinde en az dört tane pop-quiz yapmayı düşünüyorum. Sayı bundan fazla da olabilir. Bu tip sınavlardan amaç, öğrencinin derse hazır gelmesini ve derste bulunduğu süre zarfında derse konsantre olmaya yöneltmektir.

- Ödev, Amerikan dış politikası hakkında yazılmış bir kitabın okunarak değerlendirilmesinin yapılmasından ibaret olacaktır. Seçilen kitabın hacmine göre, bir kitabın sadece bir kısmının da ödev konusu olarak belirlenmesine de izin verilebileceltir. Bu hususta, ödeve başlamadan önce bana danışılması gerekmektedir. Ödevlerin başka yerlerden (ç)alıntı olması durumunda veya yapıştır-kopyalama usülüyle ödev hazırlandığında, karşılığı olan not “0” (sıfır) olacaktır. Bunu anlamak o kadar zor değil ve kesinlikle teşebbüs etmemenizi rica ederim. Kurulan cümleden tutun da, çoğu zaman tavsiye edilen dışındaki kaynaktaki yanlışlara kadar pek çok şey bunu ele vermektedir. Ayrıca, bunu anlamak için geliştirilen programlar var.

- Öğrenci çokluğu nedeniyle, daha önce yaptığım gibi, ödev-sınav yöntemini uygulamam söz konusu olmayaca AZXktır. Sınavlar üç bölümden oluşacaktır: İlk iki bölümde sorular İngilizce olacaktır. Bu bölümlerden birincisi, çoktan seçmeli, diğeri ise boşluk doldurma şeklinde olacaktır. Üçüncü bölüm ise Türkçe olacaktır. Bu bölümde öğrenci 2 veya 3 yorum sorusuna muhatap olacaktır.

- Derslere hazırlıklı gelmek ve derse katılımda bulunmak benim için çok önemlidir. Derse hazır gelen, sorulan sorulara cevap veren, sorular soran ve gerektiğinde görüşünü paylaşan öğrencilerin değerlendirilmesi sadece yazılı kağıdı veya ödevle sınırlı kalmayacaktır.

- Derse devam mecburiyeti yoktur. Yoklama alacağım; ama devam mecburiyeti ile bunun hiç bir ilgisi yok. Öğrenciyi devama zorlayarak derse ilgisiz öğrenciyi sınıfa çivilemeyi  ve sonra onu derste dikkat dağıtıcı fiillerde bulunmaya  davet edici tavrı faydalı bulmuyorum. Ancak hiç bir zorlama olmadan düzenli olarak derse devam eden, derse iştirak eden, not tutan ve imtihanlarda ders notlarından da istifade ederek cevap veren öğrenciyi değerlendirmemle diğer öğrencileri değerlendirmem aynı olmayacaktır.

-Üniversiteler katı disiplin ortamı değillerdir. Lakin, öte yandan, suistimal ve kuralsızlık ortamı da değillerdir. Benim açımdan gerek dersin başında gerekse teneffüslerde derse dönüşte zaman kuralına riayet önem taşımaktadır. İdeal olan öğrencinin, derse başladığı an girmesidir.  Bazı durumlarda, anlaşılır bir nedenle geç kalma mazur görülmelidir. Ancak  bunun da makul olan bir sınırı vardır. Bu sebeple, ders başladıktan sonra eğer 15 dakikadan fazla derse geç kalmışsanız, lütfen derse girmeyiniz ve teneffüsü bekleyiniz.  Teneffüslerde ise, 15 dakika ara demişsek, bu 15 dakikadır; 20 olmaz, yarım saat hiç olmaz. Bu konuda öğrencilerden, anlayış bekliyorum.

- Derslere dışarıdan gelen biri olarak hergün okulda bulunmam söz konusu değildir. Ancak bana ulaşmak isteyen öğrenciler, e-mail veya Facebook mesajı üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca, belli bir günün belli bir saatini ofis saati olarak ayarlamayı düşünüyorum.  Bana bu ofis saatleri dahilinde de ulaşabilirsiniz. Bir aksilik olmadıkça, öğrencilerin maillerine hemen cevap vermeye çalışırım. Bir sorun olduğunda da, genellilke öğrenciye yardım için elimden geleni yaparım.